FÅ EN CERTIFICERING I BASIC KAATSU OG LÆR ALT HVAD ER VÆRD AT VIDE OM KAATSU I BÅDE TEORI OG PRAKSIS

KAATSU ER ET RADIKALT, VIDENSKABELIGT UNDERBYGGET BIO-HACK OG PARADIGMESKIFT I MÅDEN VI TRÆNER PÅ I FORHOLD TIL BÅDE ALMEN FITNESS, ELITEIDRÆT OG GENOPTRÆNING/SKADESHELING.

HVEM

En Kaatsu-certificering henvender sig til alle der ønsker et indgående kendskab til Kaatsutræning, de komplekse mekanismer der ligger bag effekten og som har et ønske om selv at kunne udøve Kaatsu og opnå resultater på den mest effektive måde. For personer med en baggrund inden for det sundhedsfaglige- eller træningsfysiologiske område som f.eks. fysisk/personlig træner, læge, fysioterapeut, osteopat, kiropraktor e.lign. er det en oplagt mulighed for at optimere og udvide sin produktpalet.

HVAD

Kaatsu-træning er et særdeles effektivt rehabiliterings- og præstationsfremmende værktøj, der har vist et stort potentiale til hurtigt og effektivt at skabe muskelvækst samt forbedre sportsspecifikketrænings- og rehabiliteringsprogrammer.

Hundredvis af peer reviewed forskningsartikler underbygger gyldigheden af metoden, mekanismerne, effektiviteten og sikkerheden ved brug af kaatsu-udstyr.

HVORDAN

Ved kortvarigt at begrænse blodgennemstrømningen under træning med det rigtige tryk og udstyr, har forskning vist en signifikant og væsentlig gevinst i forhold til både styrke, muskelmasse, skadesheling og udholdenhed – ofte inden for en meget kortere tidshorisont sammenlignet med resultater inden for traditionel træning eller rehabilitering.

Kaatsu er særlig velegnet til brug for skadesbehandling og acceleration af skadesheling (ved f.eks. knæskader, brud, led og muskelsmerter).

Næste kursus

No event found!

Min. 5 personer pr hold.

Kan du samle 5 eller flere personer kan der efter aftale oprettes kurser på dage som passer dig eller dit firma. Send en mail til:

info@kaatsu-danmark.dk

eller giv et kald på 30860068

Kursets indhold

Med en certificering fra Kaatsu Danmark får du et solidt fundament at stå på, samt en dybdegående gennemgang af og forståelse for hvordan kaatsu virker i både teori og i praksis. Et certifikat udstedt af KAATSU DANMARK er dokumentation for og bevis på

 • At du har en grundlæggende indsigt i og forståelse for kaatsu.
 • At du kan anvende principperne og skabe de ønskede resultater på en tryg og sikker måde.

KURSUSPRIS 5.995,- INKL UNDERVISNINGSBOG & CERTIFIKAT.

 • KURSUS I BASIC KAATSU.
 • VARIGHED 2 DAGE (16 TIMER).
 • 20 TIMERS FORBEREDELSE (ESTM).
 • UDVIDET PRAKTIK OG TEORI.
 • TEORETISK EKSAMEN & PRAKTISK TEST.
 • NYESTE STUDIER, EVIDENSBASERET FORSKNING SAMT CASES INDDRAGES I UNDERVISNINGEN.
 • HENVENDER SIG TIL PERSONER DER ØNSKER AT ARBEJDE MED KAATSU OG HAR BEHOV FOR EN DYBERE INDSIGT I BAGGRUNDEN OG FORSTÅELSEN AF DE KOMPLEKSE MEKANISMER DER LIGGER TIL GRUND FOR KAATSU OG DENS VIRKNING. KURSET INDEHOLDER UDVIDET PRAKTIK MED FOKUS PÅ ANVENDELSE AF PROFESSIONELT KAATSU-UDSTYR BÅDE EGEN KROP OG ANVENDELSE PÅ ANDRE.
Kursets opbygning

TEORI/PRAKTIK

UNDER KURSET VIL DELTAGEREN FÅ EN INDGÅENDE INDFØRELSE I SAMT FORSTÅELSE FOR

 • DE (KOMPLICEREDE) MEKANISMER DER LIGGER TIL GRUND FOR KAATSU METODENS VIRKNING.
 • MUSKELFYSIOLOGI RELEVANT FOR OPTIMAL UDNYTTELSE AF KAATSU-PROTOKOLLLER
 • KAATSU ANVENDELSE FOR KARDIOVASKULÆR FORBEDRING
 • GENNEMGANG AF PROTOKOLLER FOR OPTIMAL EFFEKT OG RESULTAT
 • GENNEMGANG AF OG SAMMENHÆNG MELLEM FORSKELLIGT UDSTYR OG EFFEKT
 • ANVENDELSESOMRÅDER SAMT PROTOKOLLER FOR UDVALGTE POPULATIONER
 • EN GRUNDIG INDFØRING I ANVENDELSE AF KAATSU-UDSTYR PÅ KLIENTER, SÅVEL SOM PÅ EGEN KROP.

NYESTE STUDIER, EVIDENSBASERET FORSKNING SAMT CASES INDDRAGES I UNDERVISNINGEN.

EKSAMEN/FORBEREDELSE

Pensum er ”Lærebog i Kaatsu” samt et 2 dages kursus (16 timer). Forberedelse anslået 20 timer. Undervisningen er delt op i en gennemgang af grundlæggende fysiologi relevant for kaatsu samt teoretisk og praktisk kaatsu. Den praktiske undervisning i kaatsu indeholder gennemgang og anvendelse af Kaatsuudstyr samt protokoller. Kursus afsluttes med en teoretisk eksamen og en praktisk test afholdt af Kaatsu-Danmark.

Dr. Sato og Michael Schewitsch på Harvard Medical School

UNDERVISER:

Cand. Jur. Michael Schewitsch, er en af de mest erfarne kaatsu-instruktører i verden og er hovedforfatter til ”Lærebog i Kaatsu”. MS er universitetscertificeret i Basic Kaatsu i 2015 ved Kaatsu International University (KIU) i Colombo, Sri Lanka. Symposium på Harvard Medical School med Professor Sir Yoshiaki Sato i 2015, Kaatsu Japan i Tokyo 2016, Kaatsu specialist under Kaatsu Global, bestået (3årig) Diploma Degree i Kaatsu 2018 ved KIU og har mere end 8 års praktisk erfaring med anvendelse af Kaatsu til både eliteidrætsfolk, genoptræning og almen træning.

De siger de tidligere deltagere
5/5

”Jeg synes MS udviser stor viden på området og forstår at formidle kaatsu så det er forståeligt. MS forstår at samle et stort pensum og drage headlines ud. Det er fint med veklsen mellem teori og praksis. Alt i alt er jeg tilfreds og jeg synes kurset er pengene værd og at jeg er blevet klogere på kaatsutræning”

Jørgen Jensen, læge.

5/5

”Et godt kursus med en god balance mellem teori og praksis for den som ønsker at vide noget kaatsu”.

Ole Jakobsen, ortodpædkirurg og diplomlæge i idrætsmedicin.

5/5

”Tilfreds med kurset, synes det er bygget meget fint op med en god fordeling af teori og praksis ”.

Emran Rona, fysioterapeut.

5/5

”Et kursus hvor det er godt at få et praktisk kendskab til anvendelsen af kaatsuudstyret”.

Alexander la Cour, fysioterapeut.

5/5

”Michael er en fagligt dygtig, stærkt engageret og empatisk kursusleder. Han er pædagogisk og personlig i sin undervisningsform. Han er åben og opfordrer til dialog. På det kursus, jeg deltog i, skabte han en rigtig god holdstemning. Halvdelen af deltagerne var fysioterapeuter, så kursusdeltagerne bidrog ofte til undervisningen med spørgsmål, kommentarer og egne erfaringer. Michaels åbne holdning og interesse for alle input, samt ikke mindst hans evne til at inddrage dem i undervisningen, gjorde kursusforløbet interessant og lærerigt. For en kursusdeltager som mig, der kun som almindelig amatør er vant til at træne, forekom niveauet i den teoretiske del af undervisningen at være meget højt og man skal som kursusdeltager på kort tid sætte sig ind i et stort pensum af bl.a. medicinsk viden. Men Michael får det gjort forståeligt og tilgængeligt. Og i kombination med undervisningens praktiske øvelser i at anvende bælter og kaatsumaskine korrekt og træne med udstyret, gik det hele op i en højere enhed.”

Kim Ulrik Schaumann, kommunikationsrådgiver.

5/5

“I have found Michael Schewitsch to be extremely knowledgeable in both the practical training aspects of Blood Flow Restriction Training, as well as, the scientific literature on BFR Training. I know of few trainers who have this strong command of the science and I know of few scientists that have his command of practical BFR training. When I have a question about BFR, I ask Michael and I am rewarded with an insightful answer.”

Jim Stray-Gundersen, MD. http://usathletictrust.org/hi-low-training/dr-james-stray-gundersen/

5/5

”Dear Mr. Michael Schewitsch,ït is with pleasure that I pen a note of appreciationfor the great work done on KAATSU training by Mr. MichaelSchewitsch. I truly enjoyed the lecture done today at KIUand gained valuable insights into the content, principles and benefits of KAATSU. You have done a fantastic job in promoting KAATSU in Europe, while paving the way for KIU recognition globally as the only institute able to offer a degree in MedicalScience in KAATSU.Your dedication and hard work is most appreciated. I wish you all the success in continuing the good work. Thanking you,Yours sincerely ”

Senior Professor Neluka Fernando, PhD. Medical Microbiology (London), Honorary Vice Chancellor KIU.